Neumann János Egyetem Gazdálkodási Kar

Youtube

neptun

ILIAS

Gyengénlátó Változat

Turizmus-vendéglátás szak, specializáció

PDF letöltés Cikk nyomtatása E-mail

TÁJÉKOZTATÓ
a Turizmus-vendéglátás szak  hallgatói számára a specializációválasztás menetéről és a specializációkról.

I. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK
 
A Turizmus-vendéglátás alapképzési szakon a mintatanterv alapján az ötödik félévtől kezdődően differenciált szakmai ismereteket tanulhatnak a hallgatók. A képzési program ezen része specializációk formájában zajlik, melyek választásáról a Neptunon kap üzenetet.

A Turizmus-vendéglátás szakon választható specializációk:

a diplomában megjeleníthető specializációk:


A specializációválasztásnál célszerű figyelembe venni a hallgató érdeklődését, adottságait, várható munkapiaci esélyeit, annak felvevőképességét, a konkurenciát, valamint azt, hogy a féléves szakmai gyakorlatot a specializációnak megfelelő gyakorlóhelyen kell eltölteni és a szakdolgozatot is a szakiránynak megfelelő témakörből kell írni. Ezért megfontolandó már a specializációválasztásnál a szakmai kapcsolatokat kialakítani.

A Turizmus-vendéglátás alapképzési szakon a specializációk felelőse a Turizmus-vendéglátás tanszék.  Nappali és levelező tagozaton mindhárom specializáció meghirdetésre kerül, a  specializációra jelentkezések összesítése után dönt a szaktanszék és a kar vezetése a szakirányok indításáról. Angol nyelven és távoktatáson az Egészségturizmus szakirány kerül meghirdetésre és indításra. Kérdéseikkel forduljanak a tanszéki ügyintézőhöz, illetve a tanszékvezetőhöz!

A specializáció kínálatból kötelezően egy specializációt kell felvennie, azonban egy, vagy mindkét másik specializáció tárgyait ugyanolyan tartalommal és óraszámmal költségtérítéses keretek között teljesítheti. A specializáció tantárgyainak teljesítése bekerül záradékként a diplomába, amely a munkaerőpiacon a tapasztalatok szerint jól kamatoztatható.

II. A VÁLASZTHATÓ SPECIALIZÁCIÓK JELLEMZŐI

A kar és a tanszék rendkívüli figyelmet fordít a gazdaságban lejátszódó változások követésére, a korszerű és aktuális ismeretek átadására. A Turizmus-vendéglátás alapképzési szakos hallgatók számára meghirdetésre kerülő mindhárom specializáció összhangban van a regionális és az országos fejlesztésekkel, a szálláshelyszolgáltatás minőségi változásával és bővülésével, a vendéglátás tradicionális, rendezvényszervező és gasztroturisztikai szerepének növekedésével és a hazai lakosság és a turizmusban résztvevők  egészségtudatosságának fokozódásával. Ezért tartjuk piacilag megalapozottnak a három, egymással összefüggő és elkülöníthető szakmai terület specializációként meghirdethetőségét.

A specializációk célja olyan turisztikai szakemberek kibocsátása, akik a képzési és kimeneti követelményekben meghatározott kompetenciák megszerzésével hatékonyan képesek támogatni a változó makro- és mikrokörnyezetben működő szállodai, vendéglátó és egészségturisztikai szervezetek piaci pozícióját és a gazdálkodás hatékonyságát.

A szakdolgozati témakörök tanszékenként menüpont felesleges, mert a szaktanszékek csak a saját szakjaiknak hirdetnek témákat, az információ már egy előző menüpontban megfelelően leszűkítve szerepelt.

Partnereink