Neumann János Egyetem Gazdálkodási Kar

Youtube

neptun

ILIAS

Gyengénlátó Változat

Ösztöndíjak, juttatások a Karon

PDF letöltés Cikk nyomtatása E-mail

Ösztöndíjak, juttatások a KaronA Neumann János Egyetem Gazdálkodási Karán nyújtható ösztöndíjakról a Neumann János Egyetem Térítési és Juttatási Szabályzata rendelkezik. A Szenátus minden évben dönt a nappali-, levelező-, távoktatás tagozaton tanulmányaikat megkezdő hallgatók által fizetendő díjakról és térítésekről, valamint a részükre nyújtható egyes támogatásokról. Ezt a szabályzatot minden első évfolyamos hallgató az Intézményi Tájékoztató mellékleteként megkapja.

A hallgatói támogatások és térítések ügyében elsőfokon a Térítési és Juttatási Bizottság jár el, a szabályzatban rögzített hatáskörök szerint.


ÖSZTÖNDÍJAK

Tanulmányi ösztöndíj az első tanév II. félévétől kezdődően egy-egy tanulmányi félévre adható. A hallgatók tanulmányi ösztöndíját a Térítési és Juttatási Bizottság határozza meg, a szabályzatban rögzített elvek alapján.

Szociális ösztöndíjra, az arra szociálisan rászoruló, nappali tagozatos államilag támogatott , állami (rész) ösztöndíjas finanszírozású alapképzésben, vagy felsőoktatási szakképzésben részt vevő hallgatók pályázhatnak.

rendszeres szociális ösztöndíj egy képzési időszakra biztosít havi járandóságot. A hallgatónak a szociális ösztöndíjat kérelmeznie, rászorultságát pedig igazolnia kell. A rendkívüli szociális ösztöndíj kérelem alapján megítélt egyszeri juttatás, mely a hallgató szociális helyzetében váratlanul bekövetkezett romlás enyhítésére szolgál.

Partnereink